Český simulátor hotelu učí prodejní strategie

Trénink manažerských dovedností a různé prodejní strategie

Simulátor hotelu je projekt, který zúčastněným umožňuje v reálném čase trénovat své manažerské dovednosti a chápat důsledky svých rozhodnutí. Možná si kladete následující otázky:

Jak nastavit cenu jednotlivých služeb na jednotlivých distribučních kanálech pro jednotlivé typy tržních segmentů?

Jak reagovat na výkyvy v poptávce jednotlivých tržních segmentů?

Kdy a jak nastavit různá prodejní omezení nebo zvýhodnění?

Jak se vymezit v konkurenčním prostředí?

Jaké služby vůbec nabízet?

Jaký přístup zvolit k overbooku?

Jakým způsobem personálně zajistit jednotlivé úseky hotelu, aby byla dosažena požadovaná úroveň kvality služeb?

Kdy a jak využít různých propagačních nástrojů apod.?

To je pouze část otázek, na které může najít odpovědi hotelový manažer při použití simulátoru hotelu vyvíjeného pod vedením Vysoké školy hotelové v Praze (dnes University College Prague) ve spolupráci se společností Perfect Hotel Concept, Univerzitou Hradec Králové, Západočeskou univerzitou v Plzni, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a společností IDS Advisory.

Prostředí hotelového simulátoru
Prostředí hotelového simulátoru

Hotelový management hrou

Simulátor hotelu vzniká jako síťová simulační tréninková hra určená především pro trénink manažerských dovedností hotelových manažerů a osob připravujících se na povolání v sektoru ubytovacích služeb s cílem uvědomit si příslušné následky dobrých i špatných manažerských rozhodnutí, a to především v oblastech prodeje hotelových produktů a provozu hotelu jako takového.

Jak hotelový simulátor jako hra probíhá?

Uživatel simulátoru se ocitá v roli manažera vybraného typu hotelu v určitých podmínkách specifických trhů. Typ hotelu a konkrétní podmínky a vlastnosti jednotlivých trhů nastavuje správce konkrétního simulačního běhu.

Řízený hotel tak může působit až na čtyřech různých typech trhů:

  • leisure individuals,
  • leisure groups,
  • business individuals,
  • business groups.

Na těchto trzích však není sám. Spolu s ním se o zájem cílových trhů snaží další uživatelé reprezentující další hotely ve hře.

Cíl hry a možnosti hotelového simulátoru

Cílem je samozřejmě maximalizovat hospodářský výsledek, což ne vždy musí znamenat maximalizaci obsazenosti hotelových kapacit.

Uživatel má vedle prostoru pro zadávání několika sad vstupních dat na denní a měsíční bázi také k dispozici řadu typů výkazů o své manažerské činnosti, které mu názorně prezentují následky svých rozhodnutí a mohou ho tedy vést k přehodnocení svých dosavadních přístupů. Zároveň má k dispozici několik analytických pohledů na dosavadní vývoj relevantních trhů a činnost konkurenčních hotelů.

Trénink potřebných manažerských dovedností zde probíhá v podstatě uvědomováním si následků svých činů, tedy pochopením odpovědí na otázky typu

„Co se stane, když … ?“.

K tomu může mít uživatel k dispozici ještě lektora, který mu následky daných akcí náležitě vysvětlí. Je stále lepší, pokud děláme nedobrá rozhodnutí „nanečisto“, a to dokonce relativně zábavnou formou, než „načisto“ v realitě, kde už to tak zábavné být vždy nemusí …

Projekt Simulátor hotelu

Simulátor hotelu je projekt, který zúčastněným umožňuje v reálném čase trénovat své manažerské dovednosti a chápat důsledky svých rozhodnutí a je vyvíjen v rámci výzkumného projektu č. TL01000191 s názvem „Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení“, který je podporován Technologickou agenturou ČR.

Zdroj: HÁN, Jan: Český simulátor hotelu experimentuje s různými prodejními strategiemi. COT – Celý o turismu. Praha 3: C.O.T. media, s.r.o, 2020, roč. 2020, č. 9, s. 14-14. ISSN 1212-4281.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *