Hotelový management hrou

Hotel management by the game

"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval,

pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."

(Jan Amos Komenský)

 

Naší hlavní motivací je pomáhat zvyšovat odborné kompetence kolegů pracujících v cestovním ruchu - hospitality a především v hotelnictví, interaktivní a věříme, že i zábavnou formou. V našem oboru je naprosto zásadní kvalita poskytovaných služeb a jejich správné nastavení, jak po obsahové, tak i cenové stránce. Bohužel v samotné praxi neexistuje žádná možnost testovacího provozu, která by nám skutečně dávala potřebnou a relevantní zpětnou vazbu. Zatímco automobilky mohou své vozy plnohodnotně testovat, než je představí veřejnosti a pustí do prodeje, v hotelu tuto možnost nemáme. Můžeme zde sice přespat, zajít si do wellness, nebo ochutnat jídlo v restauraci, ale skutečný provoz nám vždy přinese neočekávané a nové situace.

Nejdražší je učit se, nebo testovat své cenové, obchodní, marketingové, komunikační aj. strategie v konkrétním hotelu na živých, reálných hostech. Proto jsme se rozhodli vyvíjet nové metody, které alespoň částečně simulují realitu hotelového provozu a připraví Vás na nejrůznější situace v bezpečném prostředí, se kterými se pak následně v praxi setkáte.

Díky grantové podpoře Technologické agentury České republiky a projektovým partnerům, mohly pomocí dvou projektů vzniknout novinky, které významně pomohou našemu oboru dosáhnout vyšší profesionality.

Jedná se o následující projekty, které od jara 2018 provázely nejen praktické výstupy, ale i bohatá publikační činnost.

TAČR  TL01000191 - "Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení" - jehož výstupem je unikátní Hotelový simulátor, Generátor poptávek/trhů, kteří umožňují bezpečné testování technik principů nejen revenue managementu a interaktivní Knihovny hotelových a CK procesů. (Obdbí řešení projektu 3/2018 - 2/2022)

TAČR  TL04000153 - "Aplikace nástrojů virtuální reality do tréninku komunikačních dovedností pracovníků hotelů za účelem zmírňování obav a rizik spojených s šířením onemocnění COVID-19" - výsledkem je jedinečný virtuální hotel - recepce, který pomocí avatarů a speciálního hardwaru umožňuje trénovat standardní i specifické situace nejen pracovníkům hotelové recepce, naprosto kdekoli. Tutor i školená osoba se mohou nacházet doslova kdekoli na světě. Samozřejmostí je i vstupní tutorial. (Období řešení projektu 10/202 - 9/2022)

Věříme, že těmito projekty nekončíme a budeme moci i nadále přispívat k dalšímu rozvoji kompetencí a profesionality našeho oboru. 

Partneři projektů