UTB

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

"Podnikavost, otevřenost, užitečnost, tvořivost, odpovědnost."

Univerzita Tomáše Bati je otevřenou a flexibilní vysokou školou, která je rozvíjena na základě pětice ústředních hodnot. I díky tomu patří k prvním vysokým školám v Česku, které získaly prestižní institucionální akreditace.

Na šesti fakultách UTB studuje přes 9000 studentů. Mezinárodní prostředí pomáhají vytvářet zahraniční studenti, jichž je na UTB 10 % a pocházejí z celého světa. 

Nedílnou součástí aktivit UTB jsou tvůrčí činnosti. V některých směrech, např. v oblasti polymerního inženýrství, chemie nebo automatizace a řízení technologických procesů patří UTB ke světové špičce. V současné době působí na UTB několik výzkumných pracovišť. Všechna jsou vybavena nejmodernější přístrojovou technikou a slouží jako kvalitní zázemí pro výuku studentů, pro bohatou vědecko-výzkumnou činnost, a také pro spolupráci s firmami.

Na projektu Knihovny CK/CA procesů spolupracovaly např. doc. Tučková a Ing. Vaculčíková.

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.