UCP (VŠH)

University College Prague

"UCP - VŠH je škola, kde vyučují odborníci z praxe!"

University College Prague (UCP) vznikla spojením dvou uznávaných vysokých škol - Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV) a Vysoké školy hotelové a ekonomické (VŠHE). UCP navazuje na více než 20leté tradice VŠMVV a VŠHE a nadále se zaměřuje na vzdělávání v humanitních a ekonomických studijních programech.

Vysoká škola hotelová je dlouholetou akademickou páteří pro rozvoj nových odborníků v hospitality, která velmi úzce spolupracuje se sektorem služeb cestovního ruchu a spolupracuje na vývoji a rozvoji oboru.

Na projektech spolupracovali např. doc. Hán, doc. Petříček, doc. Chadt, dr. Chalupa a další.

 

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.