ZČU

Západočeská univerzita v Plzni

"Připravujeme pro život se vším všudy!"

Západočeská univerzita v Plzni nabízí více než 130 studijních programů na 9 fakultách a 62 katedrách a studuje zde 11 tisíc studentů. ZČU velmi dbá na propojení teorie s praxí a díky flexibilnímu studijnímu systému podporuje jedinečnost studentů přes individuální rozšíření výuky o přednášky a semináře jiných fakult.

Západočeská univerzita patří mezi nejúspěšnější školy v České republice. Měřítkem mohou být statistiky i udělená mezinárodní prestižní ocenění, ale jsou to především úspěchy studujících v nejrůznějších oblastech techniky, humanitních a zdravotnických oborů i umění. 

doc. Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. – projekt Hotelový simulátor
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. - projekt Virtuální realita