Virtuální hotel

Virtual hotel

Trénink zaměstnanců nemusí nutně probíhat pouze v teoretické rovině. Pro každého je důležité přenést si teoretické znalosti do praxe. Dříve než na hostech je můžete vyzkoušet ve virtuální realitě!

Aktuálně na trh přichází trénink komunikačních dovedností pomocí virtuální reality nejen pro pracovníky recepce, v rámci kterého si recepční vyzkouší a natrénují řešení standardních i nestandardních situací, které se v běžném provozu vyskytují. 

Veškeré kroky můžete zpětně vyhodnotit. Díky technice zaznamenáte situace, ve kterých se zaměstnanec necítí komfortně a na které se je vhodné se více zaměřit

Nespornou výhodou je, že obě sady VR mohou být plně mobilní!

Máte-li jakýkoliv dotaz nebo by Vás zajímala spolupráce při vývoji, neváhejte nás kontaktovat!